Miniatyrmåleriets mästare – Peter Adolf Hall

Om  PETER ADOLF HALL (1739 – 1793)

”Borås störste son”  – ”Miniatyrmåleriets mästare”

Peter Adolf Hall – hur var han som konstnär och som människa?

Det här är mitt försök att svara på dessa frågor. / Av Sven Collin, Töllsjö – augusti 2012.

Peter Adolfs barndoms- och ungdomstid

Denna sommar förrättar Carl Linnaeus – på ”Riksens Högloflige Ständers Befallning” – sin ”Wästgöta Resa”. På kvällen den 4 juli 1746 kommer Linnaeus och hans följeslagare fram till Borås. Skildringen av besöket i Borås, som avslutas på eftermiddagen följande dag, omfattar drygt fem sidor i Natur och Kulturs Klassikerserie Levande litteratur Carl von Linné Västgötaresa, Stockholm 1965. Det som är av intresse att citera i detta sammanhang är följande: ”Studerande voro här få eller inga, som höllos vid akademien; ty den idoge borgaren hade sett de studerandes trängsel i stiften och därföre lärt sina barn arbeta och handla, som aldrig gör något trångmål.” Låt oss genast konstatera att Peter Adolfs far, handelsmannen och rådmannen Petter Börjesson Hall utgjorde ett undantag. Han ville ge sina båda söner, Peter Adolf och dennes två år yngre bror, Birger Martin, en god utbildning. Kanske kan man rent av förmoda att Peter Adolf, då sju år gammal, såg Linnaeus och hans följeslagare, då de vandrade runt i Borås, där inte minst de tre färgerierna tilldrog sig dennes uppmärksamhet.

Den 27 augusti 1750 inträffade en sorglig händelse inom familjen Hall. Denna dag avled gossarnas mor, Eva Margareta Hall, vid endast 36 års ålder. För den elvaårige Peter Adolf och för hans två år yngre bror samt för systern Eva Helena, endast sex år gammal, blev sorgen säkerligen stor och moderns tidiga död kan sannolikt ha fått en inte oväsentlig betydelse för hans utveckling. 

Så inträffade ännu en händelse som skulle påverka det Hallska hemmet. Rådman Petter Börjesson Hall blev nämligen 1751 utnämnd till riksdagsman för Borås stad under riksdagen 1751-1752.  Fadern for till Stockholm, troligen i god tid före riksmötets öppnande den 16 september, och då följde Peter Adolf och sannolikt också hans yngre broder Birger Martin med fadern till huvudstaden.  Därifrån fortsatte sönerna till Uppsala där de togs om hand av sin morfar, rådmannen Adolf Wargentin. Under tiden fram till i april 1753 kan man förmoda att både Peter Adolf och Birger Martin bedrev studier under ledning av någon av morfadern anställd informator.  Den 6 april detta år inskrevs den då fjortonårige Peter Adolf enligt Västgöta nations matrikel som student vid Uppsala universitet.  Det är troligt att Birger Martin samtidigt inskrevs vid universitetet.  Där skulle de komma att studera medicin och naturalhistoria under ledning av Carl Linnaeus åren 1753 till 1755. 

Artikeln fortsätter i sin helhet i pdf-format – Läs vidare genom att klicka på länken här:

Hall