Årets Västgötabok

Föreningen för Västgötalitteratur delar varje år sedan 1980 ut ett diplom för ”Årets västgötabok”.

Offentliggörande av prisbelönt bok sker och diplom utdelas vid föreningens årsmöte som hålles i april månad. Den vinnande boken, som utses av en särskilt tillsatt kommitté, skall ha en tilltalande typografi och vara väl disponerad. Eventuella synpunkter på bokens innehåll påverkar ej valet. Vissa år har två vinnare utsetts.
Nedan följer en förteckning över samtliga pristagare.2022
Karlsborgs Fästning
utan motstycke
Författare & grafisk formgivare:
Ingrid Sporre.
Red. & iniativtag.: Ingvar Blixt.
Utgivare: Ritningen Arkitektbyrå
& Statens fastighetsverk.
Boken är tryckt av Exakta Print, Lidköping.
ISBN 978-91-866-7052-8

2021 – TVÅ Pristagare

Liljewall, Britt: Wilhelms dagbok – anteckningar om människor, djur och jord vid 1800-talets mitt
Författare: Britt Liljewall
Boken är tryckt av CO-print i EU och utgiven i samarbete med Västergötlands Museum.
ISBN 978-91-519-9975-3


Kumler, Håkan: Familjen Dicksons Vikaryd och slottet som revs – familjealbumen berättar
Författare: Håkan Kumler
Boken är tryckt på Åtta.45 Tryckeri AB i Alingsås med layout av Lindy Malm.
ISBN 978-91-527-0800-2

2020
Frideneboken – byliv längs landsväg, räls och å i Fridene och Blikstorp, nu och då.
Utgiven av: Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening
Boken är tryckt på Tida Reklam och layout och design har gjorts av Heidi Eskonniemi.

2019
Vår tid med jorden
Författare & Fotograf:
Tore Hagman
Utgiven av: Hagman Förlag
ISBN 978-91-637-8989-2

2018
Rydaboken
Tidens gång och ögonblick
Utgiven av: Ryda Hembygdsförening
ISBN 978-91-639-9073-1

2017
Klangrum
Orglar i Skara stift.

– med CD.
Red: Robin Gullbrandsson
Utgivare: Skarastiftshistoriska sällskap
ISBN 978-91-86681-37-1

2015
Lustresande och bärsöndagar
– när turisterna kom till Kinnekulle
Författare: Anna & Anders Lokrantz
Utgiven av: Lokrantz Förlag
ISBN 978-916 378 9298

   
2-15 ny.indd 2014
Badgäster och Bedragare
Ett tecknat mysterium från Hjo
Författare: Christina Jonsson
Utgiven av: Fingerprint Illustrationer
ISBN 978-916 377 3181
 Image 2013
Tidaholm i ord och bild : 1910 – 1959
Utgiven av: Tidaholms Hembygdsförening
ISBN 978-91-9783-145-1
2012
Gunnebo
– Historien / Hantverket / Trädgårdarna / Maten
Författare: Gunnel Carlson & Ewa Kewenter
Fotograf: Ralf Turander & Tomas Yeh
Förlag: Bokförlaget Arena
ISBN 978-91-7843-373-5
2011
Sävenån
– en källa till liv –
Författare och fotograf: Mikael Madenfalk
Förlag: Votum Förlag
ISBN 978-91-85815630
2010
Hela världen är på plats
Konsulaten i Göteborg
Författare: Lars O. Carlsson och Ulf Andersson
Foto: Håkan Berg
Förlag: Warne Förlag
ISBN 978-91-85597222
2009 – Två priser
Perspektiv på Göteborg
Foto: Peter Claesson
Text: Kristian Wedel
Förlag: Max Ström
ISBN 978-91-7126-144-1
Bild samt
Kinnekullebanan
Lidköping – Mariestad
Text och Foto och Utgivare:
Mimmi Larsson
Lovisa Thorsén
2008-Folke-Dahlberg 2008
Mot något land
En ingång till Folke Dahlbergs bildvärd.
Hemmel Jan, Dahlberg Johan
Bildurval: Jan Hemmel och Johan Dahlberg
Redaktör: Anders Weidar
Utgivare: Folke Dahlberg Sällskapet
ISBN 91-975050-4-8
2007-Doktor-Carlanders-Goteborg 2007
Doktor Carlanders Göteborg
– Folkliv, sjukdom och död 1793-1814
Nyberg, Gudrun
Carlsson Bokförlag
ISBN 978-91-7331-110-6
2006-Skaramissalet 2006 – Två priser
Skaramissalet
Studier, edition, översättning och faksimil av
handskriften i Skara Stifts- och landsbibliotek.
Redaktör: Christer Pahlmblad
Utgivare: Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet
ISBN 91-85980-27-7
samt
Vänerhavet
Text: Hans Kongbäck
Foto: Bo Dahlgren, Tore Hagman,
Hans Kongbäck och Jan Töve
Förlag: Edman & Hagman naturböcker
ISBN: 91-975848-0-0
borasstad 2005
Borås stads historia I-III
I – Stad och omland fram till 1800-talets mitt
II –  Industrins och industrisamhällets framväxt 1860-1920
III – Omstrukturering och anpassning 1920-2000
I Anderson Palm, Lennart
II – III Berglund, Bengt
Förlag: Historiska Media
ISBN 978-91-85377-73-2 (1-3 tillsammans)
2004
Bygden runt sjön
Tjäder, Agneta
Foto: Jan Töve
Förlag: Tjäder & Tjäder
ISBN 91-631-6044-7
2003-Fassingen 2003
Fässingen
Från Borås och de sju häraderna, årgång 48
Redaktör: Örjan Hill
Utgivare: De sju häradernas
kulturhistoriska förening
ISSN 0347-2477 (hela serien)
2002
Gamla Ekar
Carlsson, Åke & Hagman, Tore
Utgivare: Å Carlsson, T Hagman
ISBN 91-974267-1-7
2001
Bygden kring berget
Kinnekulle under 1000 år
Tjäder, Agneta & Hallgren, Christer
Warne förlag
ISBN 91-86425-14-5
2000
När Benders kom till byn
En berättelse om Karl-Erik och den nya tiden
Matson, Carl OttoISBN 91-630-9961-6
1999
Skogaryd
En skogshistoria
Hill, Örjan
Foto: Jan Töve
ISBN 91-630-7873-2
1998-Min-örtagård 1998
Min örtagård
Örter till nytta och nöje, för hälsa och ekonomi
Almark, Lisbeth
Förlag: Rabén Prisma
ISBN 91-518-3289-5
1997
Horisontens öga
Bilder av ett landskap – Falan i Västergötland
Nyström, Örjan & Hedihn, Ingemar
Carlsson Bokförlag
ISBN 91-7203-217-0
1996
Husporträtt – alltifrån Skaraborg
Jonsson, Christina
Carlsson Bokförlag
ISBN 91-7203-109-3
1995
Se himlen genom taket
Levnadsvisdom från annorlunda västgötar
Stövlatofflor och storväst, del 3
Korn, Dan
ISBN 91-970390-1-2
1994
Boken om en kurort – Mösseberg
Nordmark, Ulla
Normans förlag
ISBN 91-536-3985-5
1993
Mölndal – Lantbruks- och trädgårdsstad
under förvandling
Utgivare: Mölndals J.U.F veteraner och
Mölndals Hembygdsförening
ISBN 91-630-1870-5
1992
Modins Anna och Corporal Gull
Äspered – torpare, backstugesittare och deras värld
Hallabro, Tore
Utgivare: Äspereds hembygdsföreninge
ISBN 91-630-1367-3
1991
Fågeltur i Västerled
Dalhov, Göran
Utgivare: Tre böcker/Göteborgsposten
ISBN 91-7029-075-x
1990
Det vilda Risveden – en dokumentation
av nutida vildmarksrester
Andersson, Harald & Dahlberg, Pelle
1989
Gullringsbo, ett herresäte med anor och skönhet:
berättelsen om Kungamakarens hus
Redaktör: Evert Lundström
ISBN 91-970931-8-1
1988 – Två priser
Västgötska bilder
Holgersson, Leiif & Menzing, Hans
Utgivare: Skaraborgs läns tidning
ISBN 91-7970-456-5
samt
Med blocket i Billingabôgda
Ahlrik, Rolf & Holgersson, Leiif
Utgivare: Skövde nyheter
ISBN 91-7970-4458-1
1987
Mulens marker: bete och boskap i hage och vallskog
Arnborg, Gunnar, Carlsson, Åke & Hagman, Tore
Förlag: H G Arnborg
ISBN 91-970173-5-3
1986 – Två priser
Gällstad, Knalle-, bonde- och industrisocken
Utgivare: Gällstad hembygdsförening
samt
Södra Säm och Finnekumla
Utgivare: Vegbyortens hembygdsförening
1985
Innan Alingsås blev stad: en västsvensk
gränsbygds äldsta historia
Sawyer, Birgit & Sawyer, Peter
ISBN 91-85786-32-2
1984
Gustaf Ewalds Västergötland i ord och bild
Fotografier och artiklar sammanställda och
kommenterade av Claes Håkan Jacobsson
ISBN 91-7810-024-0
1983 – Två priser
Göteborgs stadz konst- och målareembete
Fernlund, Siegun
Förlag: Signum
ISBN 91-85330-52-3
samt
Skaraborg från flydda dagar, en bok med bilder
från svunna tider insamlade av Länsförsäkringar
i Skaraborg 1982
Text: Inger Botwid
Faktaunderlag: Göran Garvén
1982
Varnhems klosterkyrka, Valle härad
Edenheim, Ralph & Rosell, Ingrid
ISBN 91-7192-518-x
1981
Dokument i svart och vitt
ett urval av fotografen Karl Fr. Anderssons bilder från
Västergötland, huvudsakligen Skaraborgs län, vid
sekelskiftet med kommentarer av Anders Andersson.
ISBN 91-970238-3-3
1980 – Två priser
Stenmur´n
Odlarmöda i Västergötland
Arnborg, Gunnar
Förlag: H G Arnborg
ISBN 91-970173-0-2
samt
Slättlandskapet i Västergötland
Ahlgren, John & Hallbäck, Sven Axel