Om föreningen

Välkommen till Föreningen för Västgötalitteratur
– här följer några axplock om föreningen och dess verksamhet genom åren

Föreningen för Västgötalitteratur är en ideell förening med folk från alla landsändar som har ett intresse för litteratur från Västergötland. Det kan vara intresset för sin hembygd eller för västgötska författare som gjort att man valt att bli medlem. Föreningen har idag drygt 1200 medlemmar. Klicka på loggan nedanför för att läsa föreningens stadgar.

Föreningen bildades 1962 och har sedan dess givit ut en mängd skrifter och böcker. Bland mycket annat har föreningen låtit översätta de avhandlingar som skrevs på latin om olika orter i Västergötland under 1600- och 1700-talet. Förutom många olika utgåvor genom åren i föreningens regi har också gemensamma projekt genomförts i samarbete med andra organisationer. 2001 bildade representanter för Föreningen för Västgötalitteratur, Skara Stiftshistoriska sällskap och Västergötlands Fornminnesförening en stiftelse med namnet Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet – en handskrift från 1100-talet. Läs mer om denna fantastiska utgåva som utkom 2006, i översättning, analys och faksimil såväl för den mer allmänt intresserade läsaren som för insatta specialister. För information om aktuella och pågående utgåvor klicka in på rubriken ”Startsida” eller ”Nyutkommen Västgötalitteratur.”

Fyra gånger per år ger vi ut skriften ”Meddelande”. Det är en tidning på 28 sidor där vi recenserar eller anmäler nyutkommen litteratur. Vi publicerar i Meddelandet även såväl nyskrivet material som äldre artiklar ur tidningar och skrifter som fallit i glömska, Västgötska exlibris har också sin givna plats.

Föreningen har under åren arrangerat och medverkat i en mängd aktiviteter. Ett återkommande tema har varit såväl olika föreläsningar som litterära utflykter. Vi har t.ex. besökt biblioteket på Koberg vid flera tillfällen, och andra både privata och offentliga bibliotek. På Bokmässan i Göteborg är föreningen varje år representerad i en egen monter. Två gånger per år arrangerar vi våra populära bokauktioner som vanligtvis hålles i Stora Levene. Till dessa har medlemmarna möjlighet att anmäla böcker till försäljning – och här ges inte minst goda möjligheter att fylla luckorna i sin samling. Årligen utser föreningen ”Årets Västgötabok” som diplomeras vid årsmötet, då också en aktuell föreläsning med tema Västergötland kan avnjutas.

Några vackra Västgötska vyer – sänd gärna in bilder från landskapet!