Bli medlem

Att bli medlem är enkelt!

Välkommen!

Kontakta föreningen per brev, e-post eller telefon.

Föreningen för Västgötalitteratur
Box 325, 532 24 Skara
Telefon: 0511-165 40
Pg: 592433-7
Bg: 663-2574
E-post: soask54 (at) gmail.com

Årsavgift
Enskilda medlemmar: 100,-
Äkta makar/sambor/institutioner: 125,-

Tillägg för bokautionskataloger
Kataloger och prisförteckning: 40,-
Endast kataloger: 25,-