Hem

Årsmöte och Bokdagar
Årsmötet den 18 april är inställt. Tills vidare är inriktningen att årsmötet för Föreningen för Västgötalitteratur hålls i juli
i samband med Sommar-bokdagarna, 11 & 12 juli.
Vi återkommer under våren/försommaren med information om såväl Årsmötet som Bokdagarna.
Ta hand om er alla!
Varma hälsningar
Styrelsen
– – –

Föreningen för Västgötalitteratur

Föreningens verksamhet omfattar publicering, föredrag, studiebesök, bokauktioner, för alla med det gemensamma intresset Västgötalitteratur. Läs mer om Västgötalitteratur under respektive rubrik och välkommen som medlem!

Varmt välkommen som medlem i föreningen!
Allt gott!
Hälsningar från oss alla

Följ föreningen på FB!

Västgötalitteratur på Facebook

Nedan – en bild från en av föreningens Bokauktioner i Vara