Hem

 
 
Vi

Föreningen för Västgötalitteratur
60 år Anno 2022!

SOMMARBOKDAGARNA i OD, 6-7 AUG  – kl. 11-17 
Föreningen för Västgötalitteratur – Nyutgåva av Den äldre Västgötalagen! Föreläsningar! Bokförsäljning! Konstutställningar! Ods medeltida kyrka öppen för besök! Sommarmingel och Gofika & Smårätter. Och mera därtill!

Sommarbokdagarna kl 11-17 – innerligt välkomna!
Bokförsäljning
Bokförsäljning av redan lästa böcker – stort utbud av böcker ur
Föreningens för Västgötalitteraturs bokgömmor!
Bokförsäljning – Fastprisförsäljning – tema Västgötalitteratur
Bokförsäljning – Crea Diem Bokbutik
Konstutställningar
”Himmel och jord mellan glas och ram” – Sissi Andersson & Lennart Fredriksson
”Abstrakt pluralistiskt perspektiv” – Caroline Alth
Föreläsningar! – Se föreläsningar – nedan.
Ods medeltida kyrka
Ods medeltida kyrkan är öppen för besök
Gofika & Smårätter
Och mera därtilll :-). Varmt välkomna!

Föreläsningar – Tidtablå
Lördag 6 Augusti
Kl. 11.30-12.00 –
Guidning om Ods kyrka
Kl. 13.30-14.15 –
Jubileumsföreläsning, tema Västgötalitteratur.
Föreningen för Västgötalitteratur 60 år! – Johnny Hagberg
Kl. 15-16 –
Nyutgåva av Äldre Västgötalagen, presentation och föreläsning!
Professor Per-Axel Wiktorsson! / Se mer om temadelen nedan.
Söndag 7 Augusti
Kl. 11.30-12.00
– Guidning om Ods kyrka 
Kl. 13.30-14.15
– Den Äldre Västgötalagen – Sven-Olof Ask
Kl. 15.00
Speakers corner med Bokade Författaruppläsningar i trädgården (eller under tak) – av nätverket Skaraborgsförfattare: Magnus Lindgren, Maria Bouroncle, Karin M. Karlberg, Maria Richardsson.

Fri entré till Bokdagarna och Föreläsningarna – ta tillfället till fina bokinköp – av såväl nya utgåvor såväl som tidigare utgåvor av böcker, jubileumserbjudande på Bokdagarna, och mera.
Varmt välkommen!


Mer om Temaföreläsningarna Västgötalagen
Per-Axel Wiktorsson, professor i nordiska språk föreläser och presenterar nyutgåvan av Äldre Västgötalagen! Utgivare är Föreningen för Västgötalitteratur genom en donation från Ulla Hökås.
Den äldre Västgötalagen gavs för första gången ut 2011; i två delar – en del i färgfaksimil av den unika handskriften och en del med text på fornsvenska och översättning till modernt språkbruk. Ett enastående arbete av professor Per-Axel Wiktorsson i Uppsala, som tillika vidare-bearbetat innehållet i den sedan länge slutsålda första upplagen. Nu ges därför Äldre Västgötalagen ut i nyutgåva! Detta inte minst med tillägg av ett nytt kapitel som handlar om de tidiga fragmenten ur Västgötalagen som hittades på 1800-talet.
Den äldre Västgötalagen är Sveriges äldsta bok utgiven på det svenska språket (fornnordiska), och ger en unik inblick i vardagslivet för nära 1000 år sedan. Lagen nedtecknades på 1220-talet. Innan dess ålåg det lagmännen att kunna lagtexten utantill.
Föreläsningen fortsätter med tematisk del på söndagen den 7 augusti – Sven Olof Ask föreläser och berättar vidare. Varför var böteslappen högre för mandråp av en västgöte än en smålänning, och ”Lekarerätten” – vad gällde för kringvandrande spelmän. Sven-Olof berättar om både skrönor och sanningar om Västgötalagen, och visar dessutom kända och unika utgåvor från 1600-talet och framåt.

JUBILEUMSPROGRAM 2022

 • 26 mars Stora Levene Bokauktion
 • 2 april Lidköping Ordf. i Gunnar Wennerbergssällskapet i Lidköping Christer Almquist berättar om stadens store son. Historik över Föreningen för Västgötalitteratur. Årsmöte.
 • 4 maj Göteborg – Föreläsning/samtal
  Privat konstmarknad – en inblick i gamla göteborgshem.
  Plats:
  Göteborgs konstmuseum,
  Tid: Onsdag 4 maj kl. 17-17.45, Plan 5, sal Svenskt 1700-tal
  Den nyutgivna antologin ”Privat konstmarknad 1650-1750. Konstsamlingar hos Göteborgsbor och Göteborgskonstnärer” är utgångspunkt för kvällens samtal. Boken är skriven av docent Björn Fredlund och docent Christina Dalhede. Antologin utges i samband med att Göteborg firar sitt 400-års jubileum. Utgivare är Föreningen för Västgötalitteratur som med verkar vid bokpresentationen.
  Entré: Samtalet ingår i entrébiljetten. Dagsbiljett 60 kr.
  Platsbokning sker via: konstmuseet@kultur.goteborgs.se
  Biljetter finns att hämta ut i museets reception 4. maj. Välkomna!
  LÄNK till föreläsningen på Göteborgs Konstmuseum
 • 15 maj Vänersborg –  Birger Sjöbergs Vänersborg Föredrag och stadsvandring med museichef Peter Johansson.
  När Birger Sjöberg 1922 lät publicera sin ”Fridas Bok” blev det succé. Visorna vann en enorm popularitet och spreds över hela landet. Sjöberg hämtade inspiration bland annat från sina uppväxtår i Vänersborg. I föredraget kommer verklighetens miljöer och personer bakom dikten att belysas, varefter publiken bjuds med på en stadsvandring till några av platserna med koppling till Fridas Bok.
  Plats: Föredraget hålls i Vänersborgs museum, därefter stadsvandring
  Tid: Söndag 15 maj kl 13
  Anmälan: Ingen anmälan
  Fri entré!
 • 18 juni – Kollängens Tingshus, Husaby. ”Lagman Richert och Kollängen”
  Vi hälsar välkomna till kulturmiljön Kollängen. Här har hållits ting sedan 1600-talet, men denna dag är det sent 1700-tal och tidigt 1800-tal som är i fokus.
  Föreläsning & samtal: Professor em. Kjell Åke Modéer och Johan Hirschfeldt samtalar under rubriken ”Johan Gabriel Richert på Truve och hans krets – några personporträtt från ett liberalt skede i svensk historia”.
  Eva Löfgren berättar om tingshusens arkitektur ut ifrån sin avhandling ”Rummet och rätten”, där Kollängen är ett av exemplen.
  Plats: Kollängens tingshus, Husaby, Götene kommun
  Programtid: Start med kaffe kl 10. Föredragen börjar 10.30. Dagen avslutas med lunch.
  Anmälan: Senast 12 juni till Anna Lokrantz, anna@lokrantzkulturmiljo.se eller tel. 073-5695081. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer. Ange eventuell specialkost vid anmälan.
  Kostnad: 200 kr för medlemmar och 250kr för icke medlemmar.I detta ingår kaffe och smörgås, föredrag samt lunch.
  Ett samarrangemang – Föreningen för Västgötalitteratur & Svenska byggnadsvårdsföreningen. Välkomna!
 • 30 juni Ulricehamn ”Birgith Th Sparre” – Föredrag av Agneta Tjäder. Sommarbuffé på Åsundsholms herrgård. På gården Sjöred vid Åsunden växte författaren Birgit Th Sparre upp. Trakten och den vackra sjön inspirerade henne till de älskade böckerna om ”Gårdarna runt sjön”. Om hennes liv och författarskap berättar författaren/journalisten Agneta Tjäder, som har skrivit boken ”Flickan från ingenstans”. Förutom föredrag avnjuter vi en god sommarbuffé på restaurangen på Åsundsholm herrgård.
  Torsdag 30 juni, klockan 12:00, Sommarbuffé inkl kaffe/kaka: 200 kr för medlemmar, 250 kronor för icke-medlemmar.
  Anmälan till: Annicka Berggren: annicka.berggren@icloud.com eller 070-77 66 880. Anmälan senast 27 juni.
 • 6-7 augusti – BOKDAGAR i Od Lördag & Söndag kl. 11-´17.
  Presentation av nyutgåva av Äldre Västgötalagen. Föreläsning och presentation av professor Per-Axel Wiktorsson.
  Detaljerat program för Bokhelgen se ovan
  Varmt välkomna!
 • 8 oktober – i Stora Levene. Bokauktion!
  Auktionsstart 9.30 (visning från kl. 08.00)
  Församlingshemmet Stora Levene (Stora Levene mot kyrkan vid Stenkilsgården)
 • 22-25 September – Bokmässan Göteborg.
 • 19 november – i Stora Levene. Bokauktion!
  Auktionsstart 9.30 (visning från kl. 08.00)
  Församlingshemmet Stora Levene (Stora Levene mot kyrkan vid Stenkilsgården)

Arrangemang runt om i det Västgötska Landskapet!

Varmt hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter under året!

Styrelsen

 
..
 

Föreningen för Västgötalitteratur

Föreningens verksamhet omfattar publicering, föredrag, studiebesök, bokauktioner, för alla med det gemensamma intresset Västgötalitteratur. Läs mer om Västgötalitteratur under respektive rubrik och välkommen som medlem!

Varmt välkommen som medlem i föreningen!
Allt gott!
Hälsningar från oss alla

 
Följ föreningen på FB!

Västgötalitteratur på Facebook

 

Nedan – en bild från en av föreningens Bokauktioner i Vara