Hem


Bokauktion 23 mars i Store Levene! Auktionskatalog
– Klicka in på rubriken Bokauktioner.

Årets första auktion har en mängd böcker från Borås och Sjuhäradsbygden.
Ex. Ada Damms svårhittade bok om Borås och Sjuhäradsbygden. Illustrerad av Manfred Flyckt. Vi säljer även en del konst av Västgötska konstnärer. Bland dessa Jalmar Lindgren, Leiif Holgersson och Yngve Johanson. Bilder på dessa återfinns i katalogens mittuppslag. Bland böckerna kan nämnas flera sällsynta nummer från Pehr Thams författarskap, bl a. Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Wästergöthland til Stockholm, gjord åren 1796 och 1797 samt Politiska antekningar, tryckt 1799. I övrigt kan nämnas sockenböcker såsom Flo, Sal, Ås, Fyrunga, Malma, Öttum m fl . Härnquists sällsynt Kort genwäg till naturaliers kännedom från 1795 finns med liksom båda delarna av Alexander Gustafssons Släktboken från Sandåker, Västerbitterna. Den som vill bli aktieägare har möjligheten att köpa en 500 riksdalers aktie i Hornborgasjöns sjösänkningsaktiebolag. Det blir en spännande auktion – vi hoppas att böckerna ska glädja många nya ägare!
Välkomna till vår marsauktion

Dessutom: STOR fastprisförsäljning av enklare böcker. Start exakt kl 08.30

Styrelsen

Föredrag, Västgötalitterär vandring, Årets Västgötabok, Årsmöte
25 maj – Föreläsningar och Temautställning & Årsmöte!

Årsmöte med Föreningen för Västgötalitteratur
Lördagen den 25 maj i hembygdsgården i Husaby

13.00 Årsmöte.
Prisutdelning för och presentation av Årets Västgötabok.
14.00 Föredrag av bokbindare Bo Lennart Hermansson från Hjo.
14.30 Kaffe med smörgås.
Johnny Hagberg visar och berättar om vackra bokband ur sin samling.
15.30 Västgötalitterär vandring på Husaby kyrkogård.
Ciceron: Göran Englund, Husaby hembygdsförening.

———–
Tips för de som vill äta lunch innan mötet:
Kinnekullegården (Högkullen)
Hellekis Kök & Trädgårdscafé (Hellekis säteri)
Christians Café (Falkängen, Hällekis)
Café på Klostret (Blomberg)

För den som önskar ett antikvariatbesök håller
Antikvariat Nordh i Hällekis öppet från kl. 10.

Anmälan till Sven-Olof Ask före den 17 maj soask54@gmail.com eller tel, 070-74 26 518

Styrelsen

Litterärt utflyktstips! Bokpresentation
9 Mars – Gäsene Tingshus, Ljung.


Ge bort ett medlemskap och få en bok:
(till dig själv eller någon du vill glädja)
Maila: soask54@gmail.com eller
Sänd ett brev med respektive adressuppgifter; till Dig själv och till Din Gåvomottagare.
Sänd till: Föreningen för Västgötalitteratur, Box 325, 532 24 SKARA

Nyutgåva av Äldre Västgötalagen, i två volymer. Utgivare är Föreningen för Västgötalitteratur genom professor Per-Axel Wiktorsson och genom en donation från Ulla Hökås. / 350 kr för båda volymerna (+ ev frakt)
Beställ genom att maila:soask54@gmail.com

Den äldre Västgötalagen gavs för första gången ut 2011; i två delar – en del i färgfaksimil av den unika handskriften och en del med text på fornsvenska och översättning till modernt språkbruk. Ett enastående arbete av professor Per-Axel Wiktorsson i Uppsala, som tillika vidare-bearbetat innehållet den slutsålda första upplagen. Nu ges därför Äldre Västgötalagen ut i nyutgåva! Detta inte minst med tillägg av ett nytt kapitel som handlar om de tidiga fragmenten ur Västgötalagen som hittades på 1800-talet.
Den äldre Västgötalagen är Sveriges äldsta bok utgiven på det svenska språket (fornnordiska), och ger en unik inblick i vardagslivet för nära 1000 år sedan. Lagen nedtecknades på 1220-talet. Innan dess ålåg det lagmännen att kunna lagtexten utantill.


 

 
..
 

Föreningen för Västgötalitteratur

Föreningens verksamhet omfattar publicering, föredrag, studiebesök, bokauktioner, för alla med det gemensamma intresset Västgötalitteratur. Läs mer om Västgötalitteratur under respektive rubrik och välkommen som medlem!

Varmt välkommen som medlem i föreningen!
Allt gott!
Hälsningar från oss alla

 
Följ föreningen på FB!

Västgötalitteratur på Facebook

 

Nedan – en bild från en av föreningens Bokauktioner i Vara