Västgötaskrifter

Böcker, småskrifter och periodica presenteras i Meddelandet och på föreningens FB-sida, se även Böcker till försäljning av Föreningen
under separat flik.

Föreningens ”Meddelande” ges ut fyra gånger per år .
Varmt välkommen att följa föreningens FB-sida och bli medlem i Föreningen för Västgötalitteratur. Genom ditt medlemsskap tar du del av och stödjer ett västgötskt kulturarv. Välkommen!

Bokpresentationer, i text och bild – sänd till soask54@gmail.com

– – –

STRÖMMEN – ETT GAMMALT FRÄLSEHEMMAN UNDER TORPA
Av Elisabeth och Roland Lyhagen
Utgivare Recito förlag 
I denna bok belyses historisk utveckling av levnadsvillkor och levnadsförhållanden liksom utnyttjandet av landskapet för överlevnaden. Frälsehemman är arrendegårdar ägda av adeln och med skattskyldighet till adeln, i detta fall det stora godset Torpa, beläget ca 25 km sydost Borås. På dagens registerfastighet Strömmen 1:1, som omfattar ca 350 ha, har legat fyra frälsehemman och sju torp. Av dessa finns idag endast ett frälsehemman kvar nämligen Strömmen. Alla övriga är rivna och borta. Som mest bodde omkring 55 personer på fastighetens gårdar och torp vid mitten av 1800-talet. Idag är ingen skriven och permanent boende längre på Strömmens areal! Det speglar den genomgripande samhällsförändringen som skett under 1900-talet. Den siste arrendatorn lämnade hemmanet Strömmen 1931. Fastigheten sätts in ett 500-årigt perspektiv av samhälls- och jordbruksutveckling.

Boken kan beställas via roland.lyhagen@gmail.com med angivande av namn och leveransadress. Pris 150:- inkl porto.