Västgötaskrifter


Här presenteras böcker, småskrifter och periodica
Sänd gärna information om  böcker med respektive omslagsbild i fotoformat, till info (at) creadiem.se

Omslagsfoto presenteras på föreningens FB-sida, se här intill.
Varmt välkommen att följa också FB-sidan och bli medlem i föreningen.
I föreningens “Meddelande” som ges ut fyra gånger per år presenteras ytterligare artiklar, större bokpresentationer mm.

MITT VÄSTERGÖTLAND
med glimtar från Carl von Linnés sommarresa
Birgitta Rudberg
Utgivare: Föreningen för Västgötalitteratur, 2016
ISBN 978-91-978079-6-8

I kvarlåtenskapen efter Birgitta Rudberg, Uppsala, fanns ett manus som verkade så intressant att det efter vissa justeringar utkommit i bokform. Manuset hittades i hennes dator, och släktingarna tror att Birgitta tänkte överraska med en sista bok.

Birgitta avled 2014, innan bokprojektet blev verklighet. Birgitta skrev ett flertal böcker
bl a Bröderna i Björsäter och Dramat kring De la Gardieska gravkassan. Nu utkommer postumt boken Mitt Västergötland.

Se vidare under rubriken “Bokförsäljning”.

HJOS URSPRUNG OCH ÄLDSTA TID
Dick Harrison
Utgivare: Hjo Hembygdsförening, 2015.
ISBN 978916379637

En historia om maktmissbruk, storpolitiskt spel, sjöröveri, religion och digerdöden. I huvudrollerna möter vi drottning Margareta, kung Erik och drottning Filippa. Och mitt i detta politiska spel finner vi en liten plats på Vätterns västra sida som har namnet Hio. Hjo hade stadsprivilegier 1413. Blev Hjo stad just detta år eller hade Hjo stadsrättigheter innan dess? Och om Hjo blev stad 1413, vad låg bakom upphöjelsen av en liten överskeppningsort långt från maktens centrum? I jakten på svaren till dessa frågor tar professor Dick Harrison med oss på en spännande resa som tar oss från slutet av 1300-talet och en bit in på de första decennierna av 1400-talet.

GÖTEBORG FRÅN OVAN
Lars Bygdemark och Kristian Wedel

Utgivare: Bokförlaget Max Ström, 175 sidor. 2014.
ISBN 978-91-71261839

“Flygfotografen Lars Bygdemark har under flera år dokumenterat Göteborg från ovan. Resultatet är nya perspektiv på staden, med både överraskningar och igenkännande. Boken är också ett storslaget dokument över en stad som ständigt förändras.”

—–

Härefter  – presenterar vi böcker i text. Omslagsfoto presenteras på föreningens FB-sida.

——————————————————————————————————————————————————

Hhovding Hessle 2

Häradshövding Bengt Wolter Hessles  minnesanteckningar
Texten redigerad och moderniserad
av 
Göran B Nilsson, som även skrivit ett faktarikt förord.

Utgivare: Föreningen för Västgötalitteratur,
152 sidor med åtskilliga gamla bilder, 2013.

ISBN 978-91-978079-4-4

———————————————————————————————————————————-

Herrgårdsliv på torpa 2

Herrgårdsliv på Torpa

Författare: Agneta Tjäder.
Bildmaterial ur privata samlingar, övriga bilder
Agneta Tjäder och Sune Broman

Utgivare: Ulricehamns Tidning,
120 sidor, 2013

ISBN 978-91-637-2964-5

———————————————————————————————————————————-

Vg Fornminnesförening 150 år 2Forntidens minne – Framtidens hopp
Västergötlands Fornminnesförening 150 år

Utgivare: Västergötlands Fornminnesförening,
125 sidor, 2013

ISBN 978-91-979258-3-9

———————————————————————————————————————————-

 


 

Södra Ving
Då och Nu
Utgivare: Södra Vings hembygdsförening 2011. 480 sidor.
Redaktör: Kerstin Håkanson.
Grafisk form och layout: Jan Töve
ISBN 978-91-633-8741-8
“Södra Vings hembygdsförening har under 5-6 år samlat in material och fotografier till denna bok. Mellan 22-25 personer har deltagit i arbetet. Det viktigaste för oss har varit att skildra vad som hänt i Södra Ving under många år. Kunskap som i framtiden skulle försvinna om den inte dokumenterades. Att skriva en bok har varit en ny upplevelse för oss alla. Inte trodde vi väl att det krävdes så mycket arbete, envishet, tålamod och uthållighet för att ro projektet i land.
Södra Ving – Då och Nu är skriven med omsorg och kunskap om den egna bygden, men är samtidigt en bok för alla med intresse för sin hembygd. Vi hoppas den blir till glädje för alla som läser den.
Södra Vings hembygdsförening 2011.”
Boken om Borås Öfwre station
Författare: Emma Barrstrand
Utgivare: Borås Öfwre Station AB, 2011. 100 sidor
ISBN 978-91-633-7813-3
“Att Borås fick en järnvägsstation på 1800-talet betydde oerhört mycket för stadens utveckling. Från att ha fraktat varor på hästar längs leriga stigar kunde boråsarna plötsligt både resa och transportera saker mellanstäder på bara några få timmar. När Borås Öfwre invigdes den 30 juli år 1863 av Kung Karl XV var alla stadens invånare på plats, skarpskyttekåren gjorde honnör och orkestern spelade Björneborgsmarschen.
I flera år utgjorde stationen navet i staden, men när Borås Centralstation byggdes reducerades stationen till en hållplats, och lades så småningom ner. Stationen har använts som lager och kontor, och nu, nästan 150 år efter att den byggdes, har den genomgått en totalrenovering och ser återigen ut som under sina glansdagar på 1800-talet.
I den här boken berättar vi om hur Borås såg ut innan järnvägstiden, hur den förändrades i och med Borås Öfwre och hur stationens historia har sett ut fram till idag.”
Borås – stad i förvandling
Författare: Sven H G Lagerström
Utgivare: Borås Tidning, 2011. 119 sidor.
ISBN 978-91-976591-3-0
“Hur såg det ut i Borås för hundra år sedan? Hur ser det ut idag? Med gamla bilder och nytagna fotografier visar boråskännaren Sven Lagerström hur staden förändrats – från Viskans industrimiljö till Brodals nya glashus, från Pengalösa hörnet till högskolan i kvarteret Balder.
Av de hus som byggdes efter den förödande stadsbranden i Borås 1827 finns bara ett fåtal kvar. Några av de äldsta husen revs redan i början av 1900-talet och ersattes med större och efter den tiden modernare. Men även av dessa ‘andra generationens’ hus har en del försvunnit och gett plats åt nyare.
Lyckligtvis fanns tidigt i Borås fotografer som förevigade en stor del av staden, så som den såg ut från 1870-talet och framåt. De äldre bilderna i denna bok är till stor del tagna av den flitige fotografen Gustaf Nilsson.
När man betraktar en bild där alla, eller åtminstone de flesta, byggnaderna är borta kan det vara svårt att orientera sig. Därför har Sven Lagerström kompletterat med bilder av hur det ser ut på motsvarande platser idag. Han berättar om bilderna och även om personer som har haft anknytning till de byggnader som avbildas. Tidstypiska beskrivningar har tagits ur Borås Tidning från den tid ‘då det begav sig’.”
Anstalten Mariestad 1848-2010
– en minnesskrift
Författare: Bo Borg
Utgivare: Kriminalvården förlag, 2011. 77 sidor, mjuk pärm.
“Följ med på en historisk resa innanför Mariestadsantaltens höga murar. Upplev de berättelser och öden som samlats under anstaltens 162-åriga historia.
Läs skildringarna om människoliven och miljöerna, där fängelset blev ett samhälle i miniatyr med bland annat egen skola och kyrka. Se dokumenten som speglar H.C. Andersens reflektioner efter besöketpå Mariestadsanstalten 1849. Förstå varför mördaren Svarta Hästen lämnade fängelset som en ny människa. Följ med personalen som minns anstaltens sista decennier.
Svensk kriminalvård har genomgått stora förändringar sedan 1848, då anstalten byggdes, fram till idag. Mycket av det speglas i Mariestad 1848-1910. Boken inleds därför med en historisk tillbakablick på fångvårdens framväxt på 1800-talet, skriven av Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén.”
Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor
Författare: Roland Rahn
Skrift Nr. 65 i Skara Stiftshistoriska sällskap, 2011.
ISBN978-91-86681-07-4
“Ett gediget inventeringsarbete av författaren ligger till grund för denna inventering av äldre kyrksilver i Skara stift.  Föremålen beskrivs med uppgifter om deras historia, vikt, utseende och unika detaljer och återges på bild, företrädesvis av fotografen Tomas Edvardsson. Många levnadsöden är sammankopplade med föremålen i beskrivningarna, därför är sammanställningen intressant inte bara ur liturgiskt, kyrko-, och konsthistoriskt perspektiv, utan även ur personhistorisk synvinkel. Merparten av de kalkar och paténer som beskrivs fortfarande är i bruk, och alla har en säker förvaring.Inventeringen av dessa särskilda och speciella kalkar och paténer från Skara stift får anses vara unik. Vad utgivaren vet, är det första gången kyrksilver för ett helt stift presenteras på detta sätt.”
Änglagårdsbygd
Text: Agneta Tjäder
Foto: Jan Töve Förord av Colin Nutley
Utgivare: Tjäder & Tjäder AB, 2011. 176 sidor.
ISBN 978-91-63397936″Upptäck den vackra bygd där filmerna om Änglagård spelades in. Följ med på en resa på slingrande grusvägar genom inbjudande landskap och besök handelsboden och vävstugan, filmens gårdar och kyrkorna, träffa människorna som lever och verkar i denna avkrok av Västergötland. Bakom många av rollfigurerna i filmerna finns verkliga personer, lika färgstarka som på vita duken. Det var bland dem som Colin Nutley fick inspiration till sina filmer, älskade av flera generationer biobesökare. Kliv in i Jan Töves vackra bildvärld med foton som speglar stämningar så intensivt att man anar dofterna. Och läs Agneta Tjäders kärleksfulla skildring av en bygd där förändringarnas vindar gått varsammare fram än på de flesta andra håll.
Hospitalen i Skara stift
Författare: Torgil Hallböök 
Skrift Nr. 63 i Skara Stiftshistoriska sällskap, 2011. 84 sidor, mjuk pärm.
ISBN 978-91-86681-03-6
“Hospitalen var under medeltiden avsedda att vårda de spetälska. Senare fick de en annan inriktning och då framförallt vård av sinnesjuka. Hospitalsjukvården fortsätter långt fram under 1800-talet i Sverige. Kyrkans roll för de spetälska var markant under medeltiden, även om spetälskehospitalen egentligen var världsliga inrättningar stod de under kyrkligt överinseende.
Av de religiösa ordnarna som ägnade sig åt spetälskevård fick Johanniterorden en viss betydelse för Skara stift genom dess förbindelser med Ture Jönsson Tre rosor. Det är också denne som 1520 påbörjar det sista klosterbygget i Sverige på sin gård Lindholmen. Klostret var tänkt att inrymma även ett hospital. Detta, liksom de flesta andra hospitalen förstördes efterhand och dess bygg­nadsmaterial uppgick i nyuppförda borgar och slott.
Docent Torgil Hallbööks undersökning är den första stiftsinventeringen i sitt slag och blir därför en viktig kunskapskälla kring hospitalsjukvården i vårt land där kyrkan såg sig ha en viktig uppgift utifrån det kristna kärleksbudskapet.
Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift
Utgivaren Ann-Marie Nilsson är docent i musikvetenskap,
vid Uppsala universitet och Åbo Akademi.
Skrift Nr. 62 i Skara Stiftshistoriska sällskap
ISBN 978-91-86681-05-0
“Den medeltida rituella sångrepertoaren på latin, enstämmig och rytmiskt obunden, brukar kallas gregoriansk efter påven Gregorius. Det hände att påvar och biskopar tillskrevs verk utan att man i modern mening vet om de var upphovsmän.  Säkert är dock att sådana verk måste godkännas av en kyrklig styresman för att få ingå i kyrkans liturgi, vilket kan vara orsaken till att dennes namn förknippas med verken. Skarabiskopen Brynolf ( 1278-1317) har tillskrivits sånger för helgonen Elin och Eskil, för firandet av taggen ur Kristi törnekrona i Skara domkyrka och för vördandet av jungfru Maria. Sångerna ges här ut kompletta med melodier tillsammans med en introduktion om genren samt en exkurs med bevarade sånger
Herr Böhms Fotoateljé
Författare: Torkel Ivarsson
Bokebackens förlag, 2011. 82 sidor. Häftad.
ISBN 978-91-978848-2-2″Det är vår och försommar 1848. I Paris gör arbetarna revolt och bränner ner det kungliga slottet. Oroligheterna sprider sig till Europas huvudstäder. Karl Marx skriver sitt kommunistiska manifest. I Borås mördas en girig affärsman, slagord målas på väggarna och i tidningen smugglar någon in en appell för demokratiska reformer. Den lilla stadens etablissemang skakas om rejält. I Herr Böhmns fotoateljé kan vi följa den spännande händelseutvecklingen.”

 


Sävenån
en källa till liv –
Text, foto och form: Mikael Madenfalk
Förlag: Votum, 2011. 192 sidor.
ISBN 978-91-85815-63-0″Säveån har varit en källa till försörjning i tusentals år. En källa till växter och djurs existens. En källa till glädje och rekreation. Säveån är en källa till liv. Säveån räknas som ett av de mer värdefulla vattendragen i landet. Följ med på en fascinerande resa, som berättar om Säveåns många olika natur- och kulturskiftningar. En resa som tar sin början i de nederbördsrika skogshöjderna i trakterna runt Borås. Resan går vidare genom odlingsbygderna kring Vårgårda och Alingsås. Sjöarna Mjörn, Sävelången och Aspen passeras i tät följd. Innan utloppet i Göta älv får Säveån ta del av storstadens puls i Göteborg.”
Parkkulturen i Borås
En bok av Åke Johansson om parkkulturens
utveckling i Borås från 1816
Författare: Åke Johansson
Foto: Per Aronsson, Dag Ekelund m fl. samt Arkivfoto.
Förlag: Eget förlag, 2011. 58 sidor.
ISBN 978-91-633-8040-2″Det här är en bok om parkkulturens utveckling i Borås från tidigt 1800-tal och framåt. Författare Åke Johansson, stadsträdgårdsmästare i Borås under många år. I bild och text får du följa hur Borås parker växte fram. De alléer som planterades i samband med att gatorna breddades för att förhindra framtida stadsbränder blev snabbt omtyckta promenadstråk. På så sätt skapades en insikt om hur viktiga grönområden var när städerna blev större och invånarantalet ökade. Fortfarande står några av Allégatans ursprungliga almar kvar vid Hemgården i Borås som ett minne från denna tid. Men det främsta monumentet över 1800-talets parkkultur är givetvis Stadsparken”.
Västsvenska Slott & Herrgårdar
Björn Höglund & Krister Engström
Förlag: Historiska Media, 2011. 256 sidor.
ISBN: 978-91-86297-67-1″Västsvenska Slott och Herrgårdar gläntar på dörren till en rad fantastiska byggnadsverk och utforskar tidigare stängda rum i både privata bostäder och kända historiska byggnader.
Krister Engströms mästerliga fotografier lyfter fram konstverk, föremål och detaljrika interiörer. Björn Höglund berättar om arkitekter och byggmästare, om tidigare ägare och om alla de sägner och skrönor som är så intimt förknippade med de historiska miljöerna. Resultatet är en arkiteturhistorisk resa genom Halland, Västergötland och Bohuslän från medeltiden till idag.”
Skara
Efter 1900
Förlag: Warne förlag, 2011. 647 sidor.
ISBN 978-91-85597-32-1″Sedan tidigare finns det två delar i bokverket Skara Historia, som omfattar äldre tider. Här är nu den tredje delen som omfattar tiden efter 1900 och som går ända fram till 2011. Boken är rikt illustrerad med både gamla och nytagna foton, och den har kapitel om kommunens historia, näringslivet, järnvägen, skolan, bebyggelsen, kulturen, idrotten och nöjeslivet. En bildkavalkad med nytagna foton visar livet i kommunen under ett år. Här kan man läsa om människor som betytt mycket för Skaras historia, eldsjälar och entreprenörer. Skolstaden och kulturstaden som har förvandlats till en industristad och en tjänstestad, och anpassats till en ny tid med nya näringar och en annan omvärld. Under 1900-talet har också två kommunsammanslagningar gjort att kommunen helt ändrat utseende. Boken är utgiven av Skara kommun i samarbete med Warne förlag.
Doktor- och systergatorna
på Guldheden i Göteborg
Författare: Birgit de Abrew
Förlag: Tre Böcker, 2011. 296 sidor.
ISBN 978-91-7029-707-6″På Södra Guldheden i Göteborg har torget, gatorna och backarna namngivits efter 25 mycket hedervärda läkare och sjuksköterskor. Men vilka var personerna bakom namnen och hur var förhållandena under deras livstid. Birgit de Abrew arbetade i många år på apoteket vid Doktor Fries Torg och blev alltmer nyfiken på vad Fries och alla de andra gatunamnen stod för. När hon frågade runt var svaren väldigt svävande. Därför bestämde sig Birgit de Abrew för att själv söka ta reda på, i arkiv, äldre litteratur och med hjälp av intervjuade ättlingar, bakgrunden till Göteborgs stads stora uppskattning av dessa 25 läkare och sjuksköterskor.”
Gator och Torg
i mitt Göteborg
Författare: Birgitta Kyrö Mattsson
Förlag: Tre Böcker, 2011, 149 sidor. Häftad.
ISBN 978-91-70296956″Söker vi stadens själ – så finner vi den i dess gator och torg – i det “offentliga rummet”! Min faschination för det offentliga rummets historia och betydelse är bakgrunden till denna bok om Göteborg. Jag vill ta dig, läsare, med till några av Göteborgs torg, gator, parker och kajer. Det blir ett urval av mina favoriter. Undertecknad är infödd götebogare, 40-talist och yrkesverksam som arkitekt först i Göteborg och sedan under tjugo år i Halmstad. Nu är jag tillbaka i Göteborg. Mycket har förändrats i staden under min tid. Storgöteborg hade 2010 över 920 000 invånare. Av dagens göteborgare är 60 000 svenska medborgare födda i utlandet, något som också förändrat användningen av stadens offentliga rum. Stadens ursprungliga 1600-talsstruktur finns kvar i staden innanför Vallgraven. 1800-talets byggnader och gaturum präglar ännu stora delar av centrum. Nya miljöer har tillkommit under 1900- och 2000-talen allteftersom staden byggts ut. Många gator och torg har ändrat karaktär under den tid jag kan överskåda, de senaste 50 åren. Boken speglar denna tidsresa. / Birgitta Kyrö Mattsson.”
Västergötlands medeltida stenskulpturer
Författare: Jan Svanberg
Bokförlaget Signum i Lund, 2011. 195 sidor.
ISBN 978-91-86221-11-9″Kännaren av vår medeltida konst, Jan Svanberg, tar med läsaren till ett kulturarv med stor suggestionskraft: de västgötska kyrkornas och klostrens medeltida stenskuptur, huggen ur mjuk sandsten från Kinnekulle och andra närbelägna platåberg. Ingenstans i Norden har stenhuggarna efterlämnat så många signeringar som i Västergötland. Deras konst är alltid innehållsmättad och många gånger både vacker och uttrycksfull. Vi får stifta närmare bekantskap med stenkonsten i såväl enkla lantkyrkor som Skara domkyrka och Varnhems kloster. För första gången ges här en samlad framställning av Västergötlands romanska och gotiska stenskulptur.”
Sevärt i Vårgårdabygden
Text: Åke Carlsson
Foto: Tore Hagman
Utgivare: Vårgårda kommun,2011 80 sidor. Hft.
ISBN 978-91-633-7882-9″Vårgårdatrakten är till stor del en gammal kulturbygd med många spår och lämningar från stenåldern och framåt genom årtusendena.
I den här skriften presenteras närmare hundra kulturminnen och naturområden. Förhoppningsvis kan den inspirera till upptäcktsfärder i kommunens olika delar. De flesta objekten ligger lättillgängliga vid eller nära vägar.”
Från slott till koja
– livet bland torpare, statare och soldater
i en svunnen tid i Lerums socken
Redaktör: Folke Kellhede.
Utgivare: Lerums Sockengille. 130 sidor
med massor av bilder och texter om människor och bebyggelse förr.
Vackert svarvat – skönt målat
Folkkonst ur skålaknallens fässing under tre sekler
Författare:  Svening Svenningson
Utgiven på Eget förlag, 2011. 104 sidor.
ISBN: 978-91-633-9479-9″På senvåren år 1765 gav en skålaknallen från Sjuhäradsbygden i Västergötland sig av på sin årliga resa till Jämtland. Tallrikar, skålar, askar, band med mera var omsorgsfullt packat och klövjat på hästarna. De första dagarna hade han sällskap med andra skålaknallar, men efterhand tunnades sällskapet ut. Färden gick över slätter och myrar, genom milsvida skogar, över broar och vadställen och på pråmar över de stora älvarna. Logi tog han vad som fanns att få, på gårdar eller i lador. Efter åtskilliga dagar nådde han sitt försäljningsområde. I byn Rissna, Sundsjö socken, besökte han gården och nybygget Holmsjö. Här blev han väl mottagen och sålde bland annat en svarvad ask i bok, vackert dekorerad med en liljekalk och årtalet 1765.
Från början av 1700-talet hade gården varit i samma släkts ägo, tills allt det delvis flerhundraåriga lösöret skingrades på auktion sommaren 2010.”
Äldre Västgötalagen och dess bilagor
i Cod. Holm. 59
Utgivna av Föreningen för Västgötalitteratur
genom Per-Axel Wiktorsson Del I och Del II”Genom Föreningen för Västgötalitteratur och professor Per-Axel Wiktorsson utges här den Äldre Västgötalagen, handskrift B 59 i Kungl. Biblioteket. Lagen finns tidigare utgiven, men då endast själva lagtexten utan alla de förtydligande omgivande textvittnena. Utgivningen följer modern textedition och för första gången ges nu hela handskrift Cod. Holm. B 59 ut i färgfaksimil, i trogen fornsvensk version och i översättning till modern svenska. Därtill kommer en vetenskaplig inledning där professor Per-Axel Wiktorsson redogör för själva handskriften, dess uppbyggnad och historia samt behandlar de olika skrivarna i handskriften. Till denna inledning fogas även uppsatser kring lagen och dess innehåll.  Allt i handskriften har tidigare inte kunnat läsas men genom modern teknik har en stor del av dessa texter nu kunnat tolkas. För första gången utges även den så kallade Latinbalken i översättning.” Läs mer om utgåvan i föreningens Meddelande.
Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket
Skara stiftshistoriska sällskap har tidigare utgivit ett flertal skrifter vars proveniens är Baltikum. 2003 utgavs Gunnar Schantz berättelser under titeln Bland baroner och bolsjeviker, 2008 utkom Kyrkliga förhållanden bland Svenskarne i Reval av J. W. Gustafsson (ursprungligen tryckt 1912), och samma år utgavs Adelaide Schantz minnen från Runö med titeln Ön (ursprungligen tryckt 1937). Sällskapet har även utgivit böcker om den svenska folkspillran i Ukraina: Skymningsland (2004), Gryningsljus (2007) och slutligen Kungsljus (2009). Författare till samtliga dessa tre böcker är Karl-Erik Tysk. Bakgrunden till sällskapets intresse för dessa kulturer är de många präster och lekmän från Skara stift som har verkat iförsamlingar i dessa länder. Då det funnits möjlighet att tillvarata uppteckningar och andra källor har sällskapet sett det som en viktig uppgift att publicera dessa minnen. Föreliggande Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket av år 1832, utgiven som s.k. kejserlig agenda, trycktes i S:t Petersburg hos P. Widerholm 1834. Denna handbok har sedan dess brukats i de svenska församlingarna och används än idag med vissa modifieringar. Den är därmed både kyrko- och liturgihistoriskt intressant, och det är viktigt att den kunskap som Darius Petkunas i sin beskrivning och inledning till utgåvan här förmedlar och kommer en vidare krets till kännedom. Darius Petkunas är teologie doktor, luthersk pastor och medlem av konsistoriet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen (ELCL). Petkunas har skrivit fl era böcker och artiklar om polsk, baltisk och rysk kyrkohistoria och praktisk teologi i akademiska tidskrifter. Han är ordförande i psalmkommittén och ledamot i den liturgiska kommittén i ELCL. Karl-Erik Tysk har till svenska översatt den engelska texten i Petkunas arbete. Utgåvan som omfattar 288 sidor har både svensk och engelsk text och faksimiltryck av själva Handbokstexten. Boken är bunden i hårda pärmar. Utgivare: Skara Stiftshistoriska sällskap. Som medutgivare står Svenska S:t Mikaelförsamlingen i Tallinn. Pris 200 kr och beställes genom Johnny Hagberg Jarpas.pastorat (at) svenskakyrkan.se
Bland folk, grosshandlare och qvacksalvare
– I Björketorps socken och närhet
Författare: Bertil Larsson
Utgiven på Eget förlag. 270 sidor.
Läs mer i Meddelandet Nr 1 2011.
Till bords med biskop Jesper Swedberg
mat och dryck i Swensk Ordabok (ca 1725)
Med belysande utdrag ur samtida handböcker
Författare: Lars Holm
Utgivare: Föreningen för Västgötalitteratur, 2010.  135 sidor.
Läs mer i Meddelandet Nr 4 2010.
Boken vann kategorin Historisk Måltidslitteratur när Måltidsakademien utsåg årets bästa Svenska Måltidslitteratur.
“Vad åt och drack svenskarna för 300 år sedan, under Carl XII:s tid? Hur skaffade, tillredde och förvarade de sin mat och dryck? Vilka kryddor och njutningsmedel hade de tillgång till? Hur kunde tillvaron skifta mellan svält och överflöd? Dessa frågor och många liknande finner sina svar i denna bok, som är en biprodukt av utgivningen av Jesper Swedbergs Swensk Ordabok, den första som redovisar hela sin tids svenska ordskatt. Författaren – som är identisk med utgivaren – har försökt kombinera vetenskaplig korrekthet med en underhållande stil. Swedberg skulle ha kallat de frode.”
Ramnasjön
och dess omgivningar
i Ramnaparken, Parkstaden och Fridenshöjd
Författare:  Sven H G Lagerström
Förlag: Jonito Förlag, 2010. 143 sidor. Hft.”I många år har Ramnasjön lockat oss med sin skönhet. Från omkring 1870 och hundra år framåt bedrevs där friluftsbad och idrott såväl sommar som vinter. Genom Hjalmar Linds markdonation skapades Ramnaparken och Fritz Hjalmar Thorén såg till att vi fick den vackra fågelkolonin vid sjöns strand. Hur många barn har inte där matat fåglarna?
I nästan hundra år har midsommar firats i parken och otaliga brudpar har vigts i den vackra Ramnakyrkan. Museet har genom sina stora samlingar gett oss en bild av vår hisotira. Och vem har inte sett våra stolta fotbollslag kämpa på Ramnavallen?
Till Galgbacken fördes de dödsdömda på sin sista färd för länge sedan.
På Fridenshöjd fanns bebyggelse redan på 1800-talet och den nya stadsdelen Parkstaden växte fram under 1900-talets första decennier.
Om detta och mycket mer kan du läsa i boken Ramnasjön och dess omgivningar.”

Fågelås bebyggelse
Gårdar, villor, torp
Författare:  Östen Fredriksson Utgiven
i samarbete med Fågelås Samhällsförening. 215 sidor, A4, 580 fotografier.
Läs mer i Meddelandet Nr 4 2010.Västergötland sett från himlen.
En hisnande färd över ett historiskt landskap.
Flygfotograf: Nils-Åke Siversson.
Text: Stig Hammarson och Roland Svensson.
Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget. 114 sidor i stort format med massor av färgbilder.
Texten även på engelska.Läs mer i Meddelandet Nr 3 2010.

Viaredsboken – Från Jordbruksmark till Företagspark
Författare: Sylvia Danielsson
Foto: Bertil Danielsson, Sylvia Danielsson
Utgiven på Eget förlag. Folioformat. 176 sidor.
ISBN 978-91-633-6615-4
Läs mer i Meddelandet Nr 4 2010. 

“På en av de bördigaste och vackraste platser utanför Borås, har bönder bedrivit jordbruk i århundraden, generation efter generation. I början av 1970-talet, fattade kommunen ett beslut om att genomföra den pågående planändring som fanns för området. Tekostaden behövde bereda plats för nya verksamheter och nya arbetstillfällen. Åtskilliga företag, med allt från logistik och lager till service, tillverkningsindustri och handel, har nu etablerat sig i Viared. Ett stort antal fastigheter ståtar på området, varav många syns som ett blickfång utmed motorvägen.
Välkommen att se och ta del av hur detta har utvecklats till att bli en av Sveriges mest attraktiva företagsparker.”
Livet i arbetarkvarteren. Hägne, Solkullera, Tuvan.
Redaktion: Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm som även gett ut den snyggt inbundna boken. Antal sidor: 178 med massor av härliga bilder.  Läs mer i Meddelandet Nr 3 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HistorieForum.
Tidskrift för historisk debatt. Nr 3.
Tema folkvandringstid och Vendeltid. Kontakter med Sydösteuropa.
Redaktör: Ingemar Nordgren.
Antal sidor: 123 med många illustrationer, fotnoter och engelska sammanfattningar.
Bland annat finns mycket information om Finnestorp vid Lidan. Var det där Beowulf dog, och berättar ett spänne om Odenkulten där?

.
S:ta Katarine Kapellplats
Arkeologisk rapport sammanställd av Anna Nyqvist Thorsson och Annelie Nitenberg och med bidrag av Stig Lundberg.
Den omfattar 328s i A¤ och är utgiven av Göteborgs universitet.
Institutionen för historiska studier, 2010.
Läs mer i Meddelandet Nr 3 2010 – Borås Tidnings Debutantpris

De nio från Borås
Vinnarna  från Borås Tidnings Debutantpris
Redaktör: Stefan EklundFörlag: Norstedts. Antal sidor 207.”2010 firar Borås Tidnings Debutantpris tioårsjubileum. Samtliga pristagare har bidragit med en nyskriven och aldrig tidigare publicerad text. De medverkande författarna är Lotta Lotass, Maria Zennström, Daniel Sjölin, Jonas Hassen Khemiri, Ida Börjel, Andrzej Tichý, Martina Lowden, Viktor Johansson samt Sara Mannheimer.” Läs mer i Meddelandet Nr 3 2010 – Borås Tidnings Debutantpris

 

Jag. Signe Hedenius
Författare: Birgitta Rudberg.
Förlag: Tre böcker. 340 sidor med många illustrationer.
Signe Hedenius var en konstnärligt mycket begåvad professorsdotter i Uppsala som blev prostinna i Skövde. Här skildras hon av dotterdottern med hjälp av brev, dagböcker, släktfoton och konst.
Läs mer i Meddelandet Nr 2 1010Perspektiv på Göteborg
Författare: Kristian Wedel.
Fotograf: En rad gamla mästerfotografer med hjälp av Peter Claesson.
Förlag: Max Ström. Antal sidor: 230 i extra stort format med drygt gamla och nya bilder av Göteborg och göteborgare. En mycket vacker bok som skildrar Göteborg i gamla och nya svartvita bilder.Dr. Carlander i praktiken.
Läkekonst 1793-1814. Författare: Gudrun Nyberg.
Förlag: Carlsons. 445 sidor.
Detta är en fortsättning på boken Doktor Carlanders Göteborg, folkliv, sjukdom och död 1793 – 1814. Ytterligare ett band kommer.
Läs mer i Meddelandet Nr. 2 2010.S:ta Per i Skara
– om liv och död i den medeltida staden.
Red: Maria Vretemark och Hélène Borrman.
Förlag: Västergötlands Museum. 132 sidor med massor av bra bilder.Fårkonsultenter på 1700-talet.
Biografisk Matrikel över eleverna vid Jonas Alströmers schäferskola på Höjentorp och i Alingsås 1736-1764.
Författare: Per-Ola Räf.
Förlag: Kungliga Skogs- och lantbruksakademien. 158 sidor med många gamla och nya illustrationer.
Läs mer i Meddelandet Nr 2 2010.Hendecapolis VisiGothica eller De elva städerna i Västergötland(1714)
Författare: Harald Ullenius med inledning och kommentarer av Benny Jacobsson.
Utgivare: Föreningen för Västgötalitteratur.
Antal sidor: 110 med texten på såväl modern svenska som 1700-talsspråk.
Boken är illustrerad med en rad gamla stadsmålningar.
År 1714 gjorde kyrkoherden i Järpås, Harald Ullenius, en beskrivning över de elva städerna i Västergötland. Det tog hela 295 år innan hans manus kom att tryckas – som Föreningen för Västgötalitteratur nu har givit ut.
Läs mer i Meddelandet Nr 4 2009 & Nr 1 2010Göteborg berättar – på nytt
Författare: Bengt Öhnander
Förlag: Tre böcker, Göteborg 2009Från mjölnare till bankdirektör
– Sture Anderssons memoarer
Berättade för och sammanställda av Piz Hintze.
Boken är i A4-format och har 92 sidor.
Ett 100-tal bilder, varav många i färg. Eget förlag.
Läs mer i Meddelandet Nr 3 2010.Fillepattar, pastorn – Historier från Västra Götaland och Värmland
Författare: Åke Johansson, Borås
Eget Förlag i samarbete med Bärfendals Hembygdsförening, 157 sidorMellan skog och slättbygd – Byar och gårdar i Kärråkra,
Möne och Vånga socknar 1540-1680.
Författare: Berndt Evertsson.
Utgiven av: Kärråkra-Möne Hembygdsförening 2009, 276 sidor.”En ovanlig, rent av pionjäraktig variant av sockenbok är den nyligen utkomna boken om byar och gårdar i Kärråkra, Möne och Vånga socknar, i Älvsborg. Det är Berndt Evertsson som skrivit en bok om dessa socknars byar och gårdar under perioden 1540-1680. Boken omfattar hela 276 sidor, och är synnerligen rikt illustrerad. Bra är även att boken har ett rejält register, vilket dessvärre ofta saknas i hembygdsböcker. Boken är vacker – och en klar kandidat till utmärkelsen Årets vackraste västgötabok! Boken är som sagt ett pionjärarbete, och kan förhoppningsvis användas som handbok för hembygdsföreningar och forskare, om hur man kan få fram och presentera sin hembygd från 15-1600-talen.” Citerat från Meddelandet –Läs mer i Meddelandet Nr 1/2010.Västergötland. Strövtåg i gammalt kulturlandskap.
Författare och illustratör: Björn Gidstam.
Förlag: Norstedt. 303 sidor med härliga akvareller.En mycket vacker bok med faktarik text om det gamla kulturlandskapet.
Läs mer i Meddelandet Nr 4/2009.Magnus Haraldsson och hans samtid
Redaktör: Johnny Hagberg.
Förlag: Skara stiftshistoriska sällskap. 300 sidor.”1522 valdes magister Magnus Haraldsson till biskop i Skara efter Didrik Slagheck, en westfalare som genom beslut från den danske kungen Kristian II:s sida blivit stiftets biskop efter Stockholms blodbad 1520. Denne hade dock flytt ur landet under Gustav Vasas nationella uppror mot danskarna och blivit utsedd till ärkebiskop av Lund varefter han hamnade i onåd och brändes på bål 1522. Domkapitlet val av Magnus Haraldsson var emellertid inte något påven Hadrianus VI önskat. Denne utsåg istället 1523 italienaren Francesco de Polenza till stiftets biskop, något man från svenskt håll kraftigt motsatte sig. Bland dem som stödde Magnus Haraldsson och protesterade i Rom fanns Gustav Eriksson Vasa. På grund av ovanstående kom det att dröja lång tid innan Haraldsson kunde vigas till biskop. Mellan Gustav Vasa och Haraldsson rådde från början en vänskap men allt efter som tiden gick och kungen reste fler anspråk på kyrkans egendom och medverkade till klostrens stängning, kom en brytning i dagen. Genom sitt stöd till och personliga engagemang i “Västgötaherrarnas uppror” 1529 blev hans situation ohållbar. Haraldsson flyr ur Sverige samma år och dör i Schwerin kring år 1550. Om denne, som brukar kallas Skara stifts siste katolske biskop, handlar denna bok. Det är en spännande historia om en turbulent tid i Sverige och i den Svenska Kyrkans historia.

Sammanställning: Periodica och Småskrifter 2011 Uppdateras löpande! Klicka på rubriken eller på bilden härintill, och du kommer till en flersidig pdf-fil.  /Bilden: Ljungheden på Remmene Skjutfält/

K3 – 25 år i Karlsborg.Redaktör: Larsåke Paulsson. Utgivare: K3 Historiekommitté. Antal sidor: 344 med massor av bilder. Efter en historisk bakgrund handlar det mest om flytten till Karlsborg och tiden där.

Viskafors/Rydboholm förr och nu.Redaktör: Bengt Skogman. Utgivare: Viskafors PRO. 176 sidor med massor av gamla bilder. Främst låter man bilderna berättar, men den kompletterande texten är rejält tilltagen för att vara lättläst även för äldre.

Sågverk i Bollebygds socken förr och nu.Inventerade under åren 2007 -2009 av Bollebygd – Gesebols LRF avdelning. Utgiven december 2009. 56 sidor, många med foton. 73 sågverk dokumenterade och lägesutsatta på kartsidor.

Ett och annat från den gamla staden Skara. Redaktörer: Bengt Palm och Ingemar Lindkvist. Utgivare: Skara Gille. Antal sidor: 64 med många illustrationer. Som vanligt en innehållsrik bok med massor av minnen från det gamla Skara.

Liljestenar och stavkorshällar. Kulturmöten och social praktik i tidig medeltid. En licentiatuppsats från Göteborgs universitet på 136 sidor skriven av Annelie Nitenberg plus nästa lika mycket i form av sidoartiklar och faktaredovisningar. En mycket lärd bok med många fina illustrationer.

Vår socken Daretorp. Del 1. Författare: Medlemmar i en studiecirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan och Daretorpsbygdens Intresseförening med Lena E Jonsson som redaktör. Utgivare: Studieförbundet Vuxenskolan, Tidaholm. 156 sidor i stort format med massor av gamla trevliga bilder. En läsvärd bok där människorna får stor plats.. 100 år med vatten, kraft och energi. En bok om Vattenfall i ett västsvenskt perspektiv.Redaktion: Vattenfall Västsveriges Veteranförening. Förlag: Veteranföreningen, gm Rolf A Johansson, Kanalstigen, 461 34 Trollhättan. 128 sidor med många illustrationer och intressant läsning inte minst om de första årens uppbyggnadsarbete.

Pennor 1979 – 2009.Redaktör: Gudrun Wäpling, Falköping.Utgivare: Skrivarklubben Pennan, Falköping – Skövde.64 sidor i litet format. Skrivarklubben 30-årsjubilerar med ett urval dikter och berättelser. Det mesta har förankring i bygden, dels hämtat ur historien, dels ur det egna livet. Allt präglat av stort engagemang och berättarglädje.

Byson. Tôlannamästaren. Författare: Bertil Rydén. Förlag: Recito, Norsborg. 132 sidor i liten upplaga med massor av bild från Bysons verksamhet och konst. Främst får man veta åtskilligt om de häradsstenar som runt om i landskapet berättar vår historia.

Västergötland i vikingatid. Eftertraktad del av det rika Götland.Författare: Henry Aa Dahl.Utgivare: Författaren i samarbete med Främmestads Hembygdsförening.45 sidor med massor av fakta och funderingar kring storheter från Skoglar Toste och hans dotter Sigrid Storråda till dottersonen Olof Skötkonung, samt klenoder från vikingatid och minnen av vikingabyn Hnossby.

Smultronställen på Falbygden. Vägvisare till naturliga besöksmål på Falbygden. Sammanställd och utgiven av: Falköpings Kommun,Falköpings Fågelklubb och Falbygdens Naturskyddsförening.108 sidor med massor av härliga bilder och texter om kommunens smultronställen. Kartor underlättar färden.

Vägvisare till Kinnekulle. En skrift om människan, naturen och landskapet. Redaktör: Maria Thordarson. Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götaland. 80 sidor med kartor, informativa texter och illustrationer av bl a Nils Forshed och Christina Jonsson.

Kinnekullebanan. Lidköping-Mariestad. Författare: Mimmi Larsson och Lovisa Thorsén. 21 sidor. En mycket vacker bok med nostalgiska teckningar, utsökta färgbilder och tillbakablickande texter.

Sandhem i Trollhättan. Från arbetarkvarter till stadsdel. Fotografer, tecknare och författare: Bo Eriksson. Utgivare: Trollhätte Gille. 103 rikt illustrerade sidor.

Visor från Sjuhäradsbygden. Del 3. Text och noter sammanställda av Bosse Hellgren, Länghemsgatan 55, 50761 Borås. Förlag: Eget. 88 sidor i A4-format med massor av trevliga gamla och nyare visor med fylliga kommentarer.

Plats på scen: några nedslag i Borås revyhistoria. Författare: Leif Danielsson. På 93 sidor med bortåt hundra bilder berättar den forne Borås Tidning-journalisten om de personer som såg till att boråsarna fick underhållande revyer. Ämnet har inte tidigare behandlats i bokform.

Häggenes historia. Häggene från 1 500 år före Kristus till 2009. Ett stycke kulturhistoria om en liten by i Råda församling i Lidköpings kommun. Författare: Solveig Johanson och andra deltagare i studiecirklar kring Häggene. Förlag: Eget. 304 sidor med massor av fakta, bilder, kartor, tidningsklipp och mycket annat.

I Skara. Människor och miljöer. Minnen och reflexioner av Allan T Nilson, museiman och etnolog. Förlag: Skara Gille. Antal sidor: 195 med massor av illustrationer. En bok rik på människor och miljöer i Skara främst under decennierna kring förra sekelskiftet.

Vid karbidlampans sken. Signes dagbok berättar från 1917 – 1919. Textredigering: Karin Johansson. Utgivare: Karin Johansson, Vårgårda. Antal sidor: 194 med ett antal gamla svartvita bilder. En lågmäld och finstämd skildring av livet i TV-byn Ödenäs förr.

Fridas nya kläder. Birger Sjöberg i översättning. Redaktör: Maria Lindström. Författare: Kiki Lindell. Antal sidor: 212 med bilder och notexempel. Fridas visor i rader av olika översättningar, främst till engelska.

Kållandsö i gången tid. Redaktion: Lennart Berggren, Raymond Andersson, Gun Jansson, Sören Jason, Ing-Britt Johansson, Valter Andersson, Sigrid Andersson, Folke Ekesbo, Ingrid Johansson och Sven Storm. Utgivare: Kållandsö Hembygds- och Fornminnesförening. Antal sidor: 493 med massor av gamla bilder. En bra och faktarik hembygdsbok som handlar mindre om ofta omskrivna Läckö och mer om det ”vanliga” Kållandsö och människorna där.

Sivan och hennes ostar. Text: Annica Carlson Bergdahl. Foto: Jerker Andersson. Förlag Carlssons. 112 sidor med massor av färgbilder. En vacker och trevlig bok om alla matvänners Varamål, Sivan och hennes ostbod på torget i Vara.

Disketten. DIS-Västs medlemstidning för släktforskare med datorer nr 4 2009. Redaktör: Christina Claeson. 18 sidor om bland annat DIS-Västs nya lokal i Mölndal.

Tostekulla. Författare: Örjan Hill. Fotografer: Örjan Hill, Jan Töve med flera. Utgivare: Göran Hansson, Box 35 057, 40024 Göteborg, tel 031 – 40 14 89. 93 sidor med massor av härliga färgfoton plus gamla kartor i färg. En mycket vacker bok om en gård med i historia i gränstrakterna mellan Västergötland och Halland.

Boken om Timmersdala. Författare: Arne Sträng med bidrag av hembygdsvänner. Utgivare: Norra Billingens Hembygdsförening. 350 sidor i stort format

 


Periodica
Meddelande från Föreningen för Västgötalitteratur. Nr 3 2010. Redaktör: Johnny Hagberg. 20 sidor med många illustrationer. Denna gång bl a om Jakob De la Gardie som lät förfalska stamtavlan och om Baltzar von Platen som byggde Göta kanal.
Skara stiftshistoriska sällskap. Medlemsblad 2010:3. Redaktör: Johnny Hagberg. Denna gång bl a psalmisten Haquin Spegel och örter vid kyrkobesök.
Västgötagenealogen. Tidskrift för Västgöta Genealogiska Förening. Nr 2 2010. Redaktör: Kjerstin Olofsson. Denna gång: Utblick mot Närke.
Främmestad – vår hembygd. Årsskrift utgiven av Främmestads hembygdsförening 2010. Redaktion: Tage Brolin, Iréne Hermansson, Viveka Wall och Eva Pettersson. 24 sidor med många gamla fina bilder. Vi kan bl a läsa om torparpojken som blev patron på herrgårn.
Körsbärsblomman Medlemstidning för Eggby, Istrum och Öglunda hembygdsförening. Nr 2 1010. Redaktör: Hjördis Lundberg. 27 sidor där vi bl a kan läsa om att kronprinsessan VIctoria som gift får hjälp från Valle. Med hembygdsdräktens mössa.
Meddelande från Föreningen för Västgötalitteratur nr 1 2010. Redaktör: Johnny Hagberg. 20 sidor med bl a en artikel om Äldre Västgötalagen skriven av professor Per-Axel Wiktorsson som arbetar med en omfattande kommenterad upplaga av denna lag som skall ges ut av Västgötalitteratur.
Mimers brunn. Arkeologi, etnologi & historia i Västra Götaland. Nummer 1 2010. Redaktör: Christina Ström.52 sidor med många illustrationer. Denna gång bl a Kungslena Kyrka och resebrev från Trollhättan 1813.
Västgötabygden. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Redaktör: Leif Brunnegård. 32 sidor med bland annat presentationer av Markbygden där årets stämma skall hållas men också artiklar med anledning av riksstämman i Skara i maj.
Bilder från Nossebro förr och nu. Nr 21 år 2009. Redaktion: Bror Johansson, Rune Johansson, Rune Niklasson, Per-Arne Nordqvist, Inga-Lisa och Hasse Rydin. Utgivare: Nossebro hembygdsförening. 34 sidor med massor av gamla och nya bilder. Bl a ett härligt kåseri om stationssamhället som skvallerhåla.
Västgötagenealogen nr 4 2009. Tidskrift för Västgöta genealogiska Förening. Redaktör: Kjerstin Olofsson.24 sidor med temat brott och straff.
Falbygden 2009. Utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening. Redaktion: Båsse Johansson och Lena Persson. 116 sidor, bl a Mössebergsområdet, Gustaf Dalén och Finnestorp.
Västgötalitteratur. Tidskrift utgiven av Föreningen för Västgötalitteratur. Redaktion: Johnny Hagberg, Anders Franck och Hans Menzing. 45 sidor om bl a Johan Printz från Bottnaryd.
Årsaxet 2009. Redaktion: Lars-Erik Kullenwall, Ingvar Blomberg, Ingemar Fägerlind, Gun-Britt Salomonsson, Rune Wennerholm och Gudrun Wäpling. Utgivare: Gudhemsbygdens Hembygdsförening. 73 sidor i A4-format. Berättar bland annat om turerna kring Torbjörntorps och Friggeråkers kyrkor.
Fässingen – Årsbok från Borås och de sju häraderna 2009 Årgång 51. Boken har som tema Borås museums nya basutställning Liv, Lust, Längtan – En historisk resa genom tid och rum. Dess olika artiklar behandlar utgångspunkter i arbetet med utställningen men bjuder även på resonemang om museal förmedling generellt.
Skara stiftshistoriska sällskap. Medlemsblad 2009:4.Redaktör: Johnny Hagberg. Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap.20 sidor om Västgötar i psalmboken, Minnesanteckningar och Herdaminnen – två avslöjande publikationer, Ett västgötsk perspektiv mot öster, m m.
Glimtar från Essunga, 15:e årgången utgiven av Essunga Hembygdsförening 2009.Redaktion: Elsa Westman, Ulla Aghamn, Gunnar Hagström och Linda Essunger. 22 sidor. Bl a skildras torvindustrin på Högmossen i text och bilder.
Snöflingan. Jultidning utgiven av Nykyrke Hembygds- och Fornminnesförening och Bjurbäcks Hembygdsförening julen 2009. Redaktör: Ingvar Sandahl. 36 sidor med många färgbilder. En bokstavligen färgstark tidning.
Dimbobygden. Redaktör: Gunilla Dverstorp. Utgivare: Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening. 112 sidor i litet format med massor av bilder, många i färg. Bland annat kan man läsa om översten på Kungslena kungsgård, Carl Henrik Posse, som hade Sveriges öde i sina händer revolutionsåret 1809.
Skara stiftshistoriska sällskap. Medlemsblad 2009:3.Redaktör: Johnny Hagberg.Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap.20 sidor om Prästgården, ett kulturarv?, klosterörter och västgötar i psalmboken m m.
Billingsbygden nr 2/3 September 2009.Redaktör: Monika Moberg.En liten skrift handlar främst om aktuellt i hembygden men beskriver också invigningen av naturreservatet Vallby Sörgården.
Disketten. DIS-Västs medlemstidning för släktforskare med datorer nr 4 2009. Redaktör: Christina Claeson. 18 sidor om bland annat DIS-Västs nya lokal i Mölndal.
Mimers brunn. Arkeologi, etnologi & historia i Västra Götaland. Nr 6 2009. Redaktör: Christina Ström. 52 sidor med många bilder om Lucia, mytologins landskap och medeltidens värld.