Bokförsäljning

Böcker som finns till försäljning. Ett axplock presenteras nedan, fråga gärna om du söker någon bok. Se vidare under rubriken Nyutkommen Västgötalitteratur tillika i medlemsskriften Meddelandet där flera av böckerna presenteras ytterligare.

För beställning, se kontaktuppgifter nedan. Nyutgivna böcker finns även till försäljning vid föreningens bokauktioner för antikvarisk litteratur. Andra gyllene tillfällen är i föreningens monter på Bokmässan i Göteborg och vid olika aktiviteter som föreningen arrangerar under året eller medverkar i.

Ytterligare länkar med tema Västgötalitteratur återfinns också på sidan Länkar, där kontaktuppgifter till bokutgivare återfinns med referens till Hembygdsförbund, litteratursällskap och kulturorganisationer av olika slag. Inte minst har Skara Stiftshistoriska sällskap www.skarastiftshistoriska.nu en omfattande bokutgivning.

För beställning av nedanstående böcker – kontakta Sven-Olof Ask
Mail: soask54 (at) gmail.com

När han föddes år 1840 på Åker i Gärdhems socken var det i ett land som ännu styrdes av den gamla ståndsriksdagen och som. . .
Läs boken om Generallöjtnanten Carl Ericson, som sett sitt land och sin värld förändras i grunden, en förändring där hans familj och han själv spelat en central roll. De hågkomster han själv på sin ålders höst kom att nedteckna blir därför också en del i beskrivningen av stegen mot det moderna Sverige.
Boken kostar 200 kr / + ev porto.
Se kontaktuppgifter, längst upp på denna sida, för beställning.

jvg1Vglitt

Ytterligare en av våra nedlagda järnvägar fått sin egen bok. Det är Skövde – Axvalls järnväg, som har sett dagens ljus. Den smalspåriga järnvägssträckan ifråga startade 1904 och fram till 1961 var den i drift. Boken är skriven av Thomas Ohlsson och Kent Friman, och omfattar 168 sidor.

Det är en riktigt vacker bok tycker jag. Formatet är stort, för att kunna göra bättre rättvisa åt de mängder av bilder som illustrerar järnvägen och livet kring den. Gott om äldre svart- vita bilder, men även en mängd i färg. Därtill en historisk översikt över järnvägar i Skaraborg. Inte bara själva järnvägen skildras, utan även de samhällen som låg utefter banan. Plus biografier och bilder över männen bakom järnvägsföretaget förstås.

Aktiekapitalet vid bildandet var 306 500 kronor. Av dessa stod Skövde stad för långt mer än 50 %, nämligen 250 000 kronor.Varnhems kommun satsade 5 000 kronor. Därutöver var det bara en handfull personer och företag som satsade relativt små belopp. Den ende från Skara stad som blev aktieä- gare var rektor Ernst Jungner, som satsade 500 kronor. Från Varnhem byggdes även ett stickspår på 1 kilometer, för att Ulunda Qvarn- och kalkaktiebolag skulle kunna ha nytta av järnvägen för sina transporter.

Bolaget SAJ bedrev trafik på banan ända fram till 1935. Detta år övertogs bolaget avVästergötland-Göteborgs järnvä- gar AB, genom sitt dotterbolag Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg.

År 1961 var epoken Skövde – Axvalls järnväg till ända. Förutom en liten stump från Skövde till Gullhögen.

/Sven-Olof Ask

Boken kan beställas från Föreningen för Västgötalitteratur, plusgiro 59 24 33 – 7. Priset är 250:- + ev. frakt (43:-).

– – –

Läs mer om Böckerna i Föreningens Meddelande Nr 1 / 2012.

Äldre Västgötalagen och dess bilagor
i Cod. Holm. 59
Utgiven i två volymerUtgivare: Föreningen för Västgötalitteratur
genom Per-Axel Wiktorsson, 2011ISBN 978-91-97807913

Pris 350 kr (+ porto)
Till bords med biskop Jesper Swedberg– mat och dryck i Swensk Ordabok (ca 1725)
Med belysande utdrag ur samtida handböckerFörfattare: Lars HolmUtgivare: Föreningen för Västgötalitteratur, 2010
ISBN 978-91-978079-0-6

Pris 120 kr (+ porto)
De elva städerna i Västergötland som är: Skara, Göteborg, Lidköping, Mariestad, Borås, Vänersborg, Skövde, Alingsås, Falköping, Bogesund och Hjo, var med sina omständigheter, till uppkomst, och nu varande tillstånd, kort beskrivna av Harald Ullenius (1714)Med inledning och kommentarer av Benny JacobssonUtgivare: Föreningen för Västgötalitteratur, 2009
ISBN 978-91-86558-99-4Pris 150 kr (+ porto)
   
   
Swensk ordabokUtgiven efter Uppsala-handskriften, med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter av Lars HolmUtgivare: Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet, 2009
ISBN 978-91-977365-8-9Pris 300 kr (+ porto)
I SkaraMänniskor och miljöer
Minnen och reflexionerFörfattare: Allan T. NilssonUtgivare: Skara gille, 2009
ISBN 978-91-5791-6Pris 200 kr (+porto)
SkaramissaletStudier, edition, översättning och faksimil av handskriften i Skara Stifts- och landsbibliotek.Redaktör: Christer PahlmbladUtgivare: Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet, 2006
ISBN 91-85980-27-7Pris 300 kr (+ porto)
Skaraborgs knektar och Västgöta ryttareText: Bengt P. Gustafsson
Foto: Michael RinghUtgivare: Föreningen för Västgötalitteratur, 2006
ISBN 91-86558-78-1Pris 160 kr (+porto)
Knekten i helg och sôckenFörfattare: Björn LippoldUtgivare: Föreningen för Västgötalitteratur, 2005
ISBN 91-86558-98-6Pris 120 kr (+ porto)
Västgötaböcker En resonerande bibliografi över Västgötalitteraturen
av Dan KornUtgivare: Föreningen för Västgötalitteratur, 2002Pris 100 kr  (+ porto)