Boktryckarkonsten i Sverige

Det var år 1483 som boktryckarkonsten gjorde sitt intåg i Sverige och det var genom två resande boktryckare. Den ene, Bartholomeus Ghotan, var från Tyskland och hade utövat yrket i Magdeburg. Han kom senare att inneha boktryckarverkstad i Lübeck där han 1492 bland annat tryckte Birgittas Uppenbarelser och biskop Brynolf Algotssons kanonisationsakter. Ghotan fick även uppdraget att trycka missalet för Strängnäs stift, kanske även för Uppsala. Den andre boktryckaren var Johannes Snell. Denne var en student från Rostock, som hade utbildats i det nya hantverket av Michaelisbröderna i staden. Han förde med sitt tryckeri en ambulerande tillvaro från land till land vid Östersjön och kom närmast från Odense, där han föregående år hade tryckt Caorsins skrift De obsidione et bello rhodiano, Danmarks första bok. Snell har gått till historien som den som lät trycka Skapelsens sedelärande samtal, Dialogus Creaturarum moralizatus, en latinsk fabelsamling som var vanlig under medeltiden och som användes för den folkliga predikan. Denna trycktes i Stockholm och den blev färdig den 20 december 1483. Det var på ärkebiskop Jacob Ulfssons inrådan som Snell kom till Stockholm för att trycka ett erforderligt antal av ett Missale för Uppsala ärkestift. Detta äldre Missale Upsalense fullbordades 1484 och är det mest betydande av de i Sverige före reformationen tryckta arbetena. Han gav även ut en latinsk lärobok….

Läsa hela artikeln? Klicka här…